Радваме се да споделим с Вас, че вече можете да разгледате голяма колекция от дърворезбите изработени от Валентин Омайски в секцията Дърворезба на сайта.